Trục lợi 6 tỉ đồng tiền hỗ trợ học sinh vùng khó: Sai đến đâu xử đến đó

3 cán bộ Phòng GDĐT huyện Chư Pưh (Gia Lai) lập chứng từ khống, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng. Ảnh Đình Văn.
3 cán bộ Phòng GDĐT huyện Chư Pưh (Gia Lai) lập chứng từ khống, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng. Ảnh Đình Văn.
3 cán bộ Phòng GDĐT huyện Chư Pưh (Gia Lai) lập chứng từ khống, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng. Ảnh Đình Văn.