Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trưa nay bão “Thần sét” giật cấp 14 sẽ đổ bộ Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định