Trụ trì chùa Tây Thiên “tố” bị cô lập, mất kiểm soát tiền công đức

Những hòm tiền công đức được đặt khắp nơi trong chùa. Ảnh: PV
Những hòm tiền công đức được đặt khắp nơi trong chùa. Ảnh: PV
Những hòm tiền công đức được đặt khắp nơi trong chùa. Ảnh: PV