Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trụ trì chùa Tây Thiên “tố” bị cô lập, mất kiểm soát tiền công đức

Những hòm tiền công đức được đặt khắp nơi trong chùa. Ảnh: PV
Những hòm tiền công đức được đặt khắp nơi trong chùa. Ảnh: PV