Trụ trì chùa Ba Vàng phải sám hối, chấm dứt thỉnh oan gia trái chủ

Hòa thượng Thích Gia Quang.
Hòa thượng Thích Gia Quang.
Hòa thượng Thích Gia Quang.
Lên top