Trụ trì chùa Ba Vàng bị bãi nhiệm hết chức vụ trong Giáo hội Phật giáo

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ra nghị quyết nhất trí bãi nhiệm tất cả chức vụ của Đại đức Thích Trúc Thái Minh trong Giáo hội. Ảnh: VTC News
Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ra nghị quyết nhất trí bãi nhiệm tất cả chức vụ của Đại đức Thích Trúc Thái Minh trong Giáo hội. Ảnh: VTC News
Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ra nghị quyết nhất trí bãi nhiệm tất cả chức vụ của Đại đức Thích Trúc Thái Minh trong Giáo hội. Ảnh: VTC News
Lên top