Trụ sở cũ của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ sẽ bàn giao cho TP.Cần Thơ có gì?

Trụ sở cũ của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ ở TP.Cần Thơ. Ảnh: HT.
Trụ sở cũ của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ ở TP.Cần Thơ. Ảnh: HT.
Trụ sở cũ của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ ở TP.Cần Thơ. Ảnh: HT.
Lên top