Trú mưa giữa cánh đồng, 12 người bị sét đánh

12 người ở huyện Thanh Chương khi đang trú mưa thì bị sét đánh bất tỉnh. Ảnh minh họa
12 người ở huyện Thanh Chương khi đang trú mưa thì bị sét đánh bất tỉnh. Ảnh minh họa
12 người ở huyện Thanh Chương khi đang trú mưa thì bị sét đánh bất tỉnh. Ảnh minh họa
Lên top