Trong ngày, Vĩnh Phúc có 10 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Công nhân được xét nghiệm COVID-19 tại Công ty Prime Tiền Phong (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: Khánh Linh.
Công nhân được xét nghiệm COVID-19 tại Công ty Prime Tiền Phong (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: Khánh Linh.
Công nhân được xét nghiệm COVID-19 tại Công ty Prime Tiền Phong (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: Khánh Linh.
Lên top