Trong mọi trường hợp, quyền lợi của người tham gia BHXH luôn được đảm bảo

Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu. Ảnh TV
Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu. Ảnh TV
Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu. Ảnh TV
Lên top