Trồng lại những cánh rừng... ngày xưa

Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Ảnh: VH.
Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Ảnh: VH.
Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Ảnh: VH.
Lên top