Trong 3 ngày, 4 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân được 85% đại biểu đồng ý tham gia chất vấn.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân được 85% đại biểu đồng ý tham gia chất vấn.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân được 85% đại biểu đồng ý tham gia chất vấn.
Lên top