“Trốn” truyền dữ liệu giám sát hành trình sẽ bị dừng cấp phù hiệu

Thanh tra giao thông kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên một xe khách. Ảnh: GT
Thanh tra giao thông kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên một xe khách. Ảnh: GT
Thanh tra giao thông kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên một xe khách. Ảnh: GT
Lên top