Trời trở lạnh, Hà Nội xuất hiện tủ quần áo “thừa cho đi, thiếu nhận lại"

Tủ đồ "Ai thiếu đến lấy, ai thừa cho đi" được dựng lên ở nhiều tuyến phố. Ảnh Trần Thùy
Tủ đồ "Ai thiếu đến lấy, ai thừa cho đi" được dựng lên ở nhiều tuyến phố. Ảnh Trần Thùy
Tủ đồ "Ai thiếu đến lấy, ai thừa cho đi" được dựng lên ở nhiều tuyến phố. Ảnh Trần Thùy
Lên top