Trở về Đà Nẵng từ vùng dịch, ai sẽ phải cách ly tập trung?

Trở về Đà Nẵng từ vùng dịch nhưng không phải ai cũng buộc cách ly tập trung. Ảnh: TT
Trở về Đà Nẵng từ vùng dịch nhưng không phải ai cũng buộc cách ly tập trung. Ảnh: TT
Trở về Đà Nẵng từ vùng dịch nhưng không phải ai cũng buộc cách ly tập trung. Ảnh: TT
Lên top