Trở lại vụ cả trăm hộ dân Bách Khoa có nguy cơ mất nhà