Trở lại ruộng đồng sau giãn cách, kiếm "đôi ba nồi gạo" là thấy vui!

Người dân thu hoạch trên những ruộng rau ở Mê Linh, Hà Nội. Ảnh T.Vương
Người dân thu hoạch trên những ruộng rau ở Mê Linh, Hà Nội. Ảnh T.Vương
Người dân thu hoạch trên những ruộng rau ở Mê Linh, Hà Nội. Ảnh T.Vương
Lên top