Trở lại Hà Nội, người dân cần khai báo y tế như thế nào?

Người dân phải khai báo y tế khi trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ. Ảnh: TG
Người dân phải khai báo y tế khi trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ. Ảnh: TG
Người dân phải khai báo y tế khi trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ. Ảnh: TG
Lên top