Trợ giá 60 tỉ trong 5 năm, xe buýt nhanh Đà Nẵng không nhanh như kỳ vọng

Đà Nẵng trợ giá 60 tỉ đồng đối với loại hình xe buýt nhanh trên địa bàn thành phố. Ảnh: HL
Đà Nẵng trợ giá 60 tỉ đồng đối với loại hình xe buýt nhanh trên địa bàn thành phố. Ảnh: HL
Đà Nẵng trợ giá 60 tỉ đồng đối với loại hình xe buýt nhanh trên địa bàn thành phố. Ảnh: HL
Lên top