Trò chuyện đầu năm với tác giả loại gạo ngon nhất thế giới

Nhóm tác giả nghiên cứu gạo ST 25 ngon nhất thế giới được vinh danh. Ảnh: Nhật Hồ
Nhóm tác giả nghiên cứu gạo ST 25 ngon nhất thế giới được vinh danh. Ảnh: Nhật Hồ
Nhóm tác giả nghiên cứu gạo ST 25 ngon nhất thế giới được vinh danh. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top