Trò chơi nguy hiểm “Cá voi xanh”: Quyết tâm ngăn chặn từ đầu!

Trường THCS Thị trấn Cái Bè, nơi quyết tâm ngăn chặn từ đầu trò chơi nguy hiểm “Thử thách Cá voi xanh”. Ảnh: PV
Trường THCS Thị trấn Cái Bè, nơi quyết tâm ngăn chặn từ đầu trò chơi nguy hiểm “Thử thách Cá voi xanh”. Ảnh: PV
Trường THCS Thị trấn Cái Bè, nơi quyết tâm ngăn chặn từ đầu trò chơi nguy hiểm “Thử thách Cá voi xanh”. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM