Trò chơi nguy hiểm “Cá voi xanh” đã vào Việt Nam?

Trò chơi nguy hiểm “Cá voi xanh” có thể dẫn đến cái kết tự sát của người chơi. Ảnh: TL
Trò chơi nguy hiểm “Cá voi xanh” có thể dẫn đến cái kết tự sát của người chơi. Ảnh: TL
Trò chơi nguy hiểm “Cá voi xanh” có thể dẫn đến cái kết tự sát của người chơi. Ảnh: TL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top