Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trò chơi nguy hiểm “Cá voi xanh” đã vào Việt Nam?

Trò chơi nguy hiểm “Cá voi xanh” có thể dẫn đến cái kết tự sát của người chơi. Ảnh: TL
Trò chơi nguy hiểm “Cá voi xanh” có thể dẫn đến cái kết tự sát của người chơi. Ảnh: TL