Trình HĐND TPHCM phê duyệt gói hỗ trợ người dân đợt 3 hơn 7.300 tỉ đồng

Hơn 7,3 triệu người khó khăn do dịch COVID-19 ở TPHCM sắp được nhận hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng.  Ảnh: Anh Tú
Hơn 7,3 triệu người khó khăn do dịch COVID-19 ở TPHCM sắp được nhận hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng. Ảnh: Anh Tú
Hơn 7,3 triệu người khó khăn do dịch COVID-19 ở TPHCM sắp được nhận hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng. Ảnh: Anh Tú
Lên top