Triều cường vượt báo động 3, Sài Gòn còn ngập vài ngày tới

Trong vài ngày tới, các vùng trũng thấp ở TPHCM, nhất là khu vực nội thành, bị ngập úng.  Ảnh: M.Q
Trong vài ngày tới, các vùng trũng thấp ở TPHCM, nhất là khu vực nội thành, bị ngập úng. Ảnh: M.Q
Trong vài ngày tới, các vùng trũng thấp ở TPHCM, nhất là khu vực nội thành, bị ngập úng. Ảnh: M.Q

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top