Triều cường dâng cao, Cần Thơ hỏa tốc chỉ đạo ứng phó

Lên top