Triển khai "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp"

Triển khai "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp". Ảnh: BTC.
Triển khai "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp". Ảnh: BTC.
Triển khai "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp". Ảnh: BTC.
Lên top