Triển khai xây dựng hệ thống giao thông kết nối với sân bay Long Thành

Phối cảnh kiến trúc và hệ thống giao thông xung quanh sân bay Long Thành.
Phối cảnh kiến trúc và hệ thống giao thông xung quanh sân bay Long Thành.
Phối cảnh kiến trúc và hệ thống giao thông xung quanh sân bay Long Thành.
Lên top