Triển khai trồng 1 tỉ cây xanh, ngăn chặn việc chặt đào rừng chơi tết

Bộ NNPTNT phấn đấu cùng các bộ, ngành và các địa phương trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm. Ảnh: Ngọc Hà-PCTT
Bộ NNPTNT phấn đấu cùng các bộ, ngành và các địa phương trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm. Ảnh: Ngọc Hà-PCTT
Bộ NNPTNT phấn đấu cùng các bộ, ngành và các địa phương trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm. Ảnh: Ngọc Hà-PCTT
Lên top