Triển khai thực hiện thẻ BHYT mẫu mới: Tạo thuận lợi cho đối tượng thụ hưởng

Người dân đến cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Người dân đến cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Người dân đến cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top