Triển khai tăng 1 phòng xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc

Triển khai tăng 1 phòng xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh minh họa: LDO.
Triển khai tăng 1 phòng xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh minh họa: LDO.
Triển khai tăng 1 phòng xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top