Triển khai tài liệu Công nghệ giáo dục: Thí điểm tự nguyện nhưng không lấy ý kiến phụ huynh

Sách Tiếng Việt 1-Công nghệ giáo dục là "tài liệu thí điểm". Ảnh: Q.Đại
Sách Tiếng Việt 1-Công nghệ giáo dục là "tài liệu thí điểm". Ảnh: Q.Đại
Sách Tiếng Việt 1-Công nghệ giáo dục là "tài liệu thí điểm". Ảnh: Q.Đại
Lên top