Triển khai tài liệu Công nghệ giáo dục: Thí điểm tự nguyện nhưng không hướng dẫn thực hiện

Nhiều vấn đề trong tài liệu TV1-CNGD của GS Hồ Ngọc Đại còn gây tranh cãi. Ảnh: QĐ
Nhiều vấn đề trong tài liệu TV1-CNGD của GS Hồ Ngọc Đại còn gây tranh cãi. Ảnh: QĐ
Nhiều vấn đề trong tài liệu TV1-CNGD của GS Hồ Ngọc Đại còn gây tranh cãi. Ảnh: QĐ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top