Triển khai kiểm tra kê khai và niêm yết giá dịch vụ tại cảng biển

Bộ GTVT triển khai kiểm tra kê khai và niêm yết giá dịch vụ tại cảng biển. Ảnh minh họa GT
Bộ GTVT triển khai kiểm tra kê khai và niêm yết giá dịch vụ tại cảng biển. Ảnh minh họa GT
Bộ GTVT triển khai kiểm tra kê khai và niêm yết giá dịch vụ tại cảng biển. Ảnh minh họa GT
Lên top