Triển khai hoạt động Cổng thông tin Dịch vụ việc làm Việt Nam tại Hà Nội

Các đại biểu nhấn nút khai trương Phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin. Ảnh Anh Thư
Các đại biểu nhấn nút khai trương Phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin. Ảnh Anh Thư
Các đại biểu nhấn nút khai trương Phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin. Ảnh Anh Thư
Lên top