Triển khai giao dịch điện tử nhằm nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính

Nhân viên BHXH tỉnh Đắk Nông hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Quang Vinh
Nhân viên BHXH tỉnh Đắk Nông hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Quang Vinh
Nhân viên BHXH tỉnh Đắk Nông hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Quang Vinh
Lên top