Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khi thí điểm Mobile Money

Nhiều thách thức đối với đơn vị triển khai thí điểm Mobile Money. Nguồn: VNPT
Nhiều thách thức đối với đơn vị triển khai thí điểm Mobile Money. Nguồn: VNPT
Nhiều thách thức đối với đơn vị triển khai thí điểm Mobile Money. Nguồn: VNPT
Lên top