Triển khai các giải pháp khắc phục khó khăn do COVID-19

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người dân kịp thời. Ảnh: Hà Anh
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người dân kịp thời. Ảnh: Hà Anh
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người dân kịp thời. Ảnh: Hà Anh
Lên top