Treo hơn 20 năm, “Làng Đại học Đà Nẵng” gây khó người dân

Quy hoạch Làng Đại học Đà Nẵng "treo" hơn 20 năm qua, gây khó khăn cho đời sống người dân. Ảnh ĐHĐN
Quy hoạch Làng Đại học Đà Nẵng "treo" hơn 20 năm qua, gây khó khăn cho đời sống người dân. Ảnh ĐHĐN
Quy hoạch Làng Đại học Đà Nẵng "treo" hơn 20 năm qua, gây khó khăn cho đời sống người dân. Ảnh ĐHĐN
Lên top