Trèo cây lấy “rượu trời”, người đàn ông ngã tử vong

Giàn gỗ trên cây đoác do ông S làm để thuận tiện trong quá trình lấy rượu. Ảnh: VV.
Giàn gỗ trên cây đoác do ông S làm để thuận tiện trong quá trình lấy rượu. Ảnh: VV.
Giàn gỗ trên cây đoác do ông S làm để thuận tiện trong quá trình lấy rượu. Ảnh: VV.
Lên top