Trên lưng voi chiến - cuộc chạy marathon mùa xuân

Nếu không có sức khỏe, lòng dũng cảm và sự khéo léo thì cưỡi voi cũng khó chứ đừng nói gì đến chuyện đua voi. Ảnh: T.L
Nếu không có sức khỏe, lòng dũng cảm và sự khéo léo thì cưỡi voi cũng khó chứ đừng nói gì đến chuyện đua voi. Ảnh: T.L
Nếu không có sức khỏe, lòng dũng cảm và sự khéo léo thì cưỡi voi cũng khó chứ đừng nói gì đến chuyện đua voi. Ảnh: T.L
Lên top