Trên 900 triệu USD được đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm các sản phẩm công nghệ được sản xuất tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm các sản phẩm công nghệ được sản xuất tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm các sản phẩm công nghệ được sản xuất tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Lên top