Trên 80% xe kinh doanh vận tải chưa lắp camera giám sát

Trên 80% xe kinh doanh vận tải chưa lắp camera giám sát. Ảnh: GT
Trên 80% xe kinh doanh vận tải chưa lắp camera giám sát. Ảnh: GT
Trên 80% xe kinh doanh vận tải chưa lắp camera giám sát. Ảnh: GT
Lên top