Trên 60% tuyến quốc lộ quá hạn sửa chữa định kỳ

Công tác bảo trì đường bộ mới chỉ đáp ứng được 43% nhu cầu. Ảnh: GT
Công tác bảo trì đường bộ mới chỉ đáp ứng được 43% nhu cầu. Ảnh: GT
Công tác bảo trì đường bộ mới chỉ đáp ứng được 43% nhu cầu. Ảnh: GT
Lên top