Trên 6 tấn thiết bị y tế chống dịch đầu tiên từ Mỹ đã về tới Nội Bài

Trên 6 tấn thiết bị y tế chống dịch đầu tiên từ Mỹ đã về tới Nội Bài. Ảnh ĐT
Trên 6 tấn thiết bị y tế chống dịch đầu tiên từ Mỹ đã về tới Nội Bài. Ảnh ĐT
Trên 6 tấn thiết bị y tế chống dịch đầu tiên từ Mỹ đã về tới Nội Bài. Ảnh ĐT
Lên top