Trên 500 công dân hoàn thành xong 14 ngày cách ly tập trung

Cán bộ chiến sĩ Trường Quân sự vận chuyển hành lý giúp các công dân trở về địa phương. Ảnh: NT
Cán bộ chiến sĩ Trường Quân sự vận chuyển hành lý giúp các công dân trở về địa phương. Ảnh: NT
Cán bộ chiến sĩ Trường Quân sự vận chuyển hành lý giúp các công dân trở về địa phương. Ảnh: NT
Lên top