Trên 400 nhân viên diễn tập các tình huống khẩn nguy tại Nội Bài

Diễn tập đối phó các tình huống khẩn nguy tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài. Ảnh: NIA
Diễn tập đối phó các tình huống khẩn nguy tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài. Ảnh: NIA
Diễn tập đối phó các tình huống khẩn nguy tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài. Ảnh: NIA
Lên top