Trên 2.500 nhân viên xe buýt ở Hà Nội phải tạm nghỉ không lương

Trên 2.500 nhân viên xe buýt ở Hà Nội phải tạm nghỉ không lương do dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Thành Nam
Trên 2.500 nhân viên xe buýt ở Hà Nội phải tạm nghỉ không lương do dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Thành Nam
Trên 2.500 nhân viên xe buýt ở Hà Nội phải tạm nghỉ không lương do dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Thành Nam
Lên top