Trên 21.000 hộ dân thiếu nước ngọt trầm trọng ở Cà Mau

Lu, khạp đã hết nước vào mùa khô
Lu, khạp đã hết nước vào mùa khô
Lu, khạp đã hết nước vào mùa khô

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top