Trên 2.000 DN với gần 100.000 lao động tại Ninh Bình bị ảnh hưởng bởi dịch

Trên 2.000 DN với gần 100.000 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: NT
Trên 2.000 DN với gần 100.000 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: NT
Trên 2.000 DN với gần 100.000 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: NT
Lên top