Trên 200 học sinh vùng dịch Hải Dương chưa biết ngày về Đông Triều học tập

Thị xã Đông Triều cân nhắc việc tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở các cửa ngõ từ Hải Dương sang. Ảnh: Nguyễn Hùng
Thị xã Đông Triều cân nhắc việc tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở các cửa ngõ từ Hải Dương sang. Ảnh: Nguyễn Hùng
Thị xã Đông Triều cân nhắc việc tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở các cửa ngõ từ Hải Dương sang. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top