Trên 14.300 phương tiện vi phạm chở quá tải trọng bị xử lý năm 2020

Cân lưu động kiểm soát tải trọng xe. Ảnh GT
Cân lưu động kiểm soát tải trọng xe. Ảnh GT
Cân lưu động kiểm soát tải trọng xe. Ảnh GT
Lên top